Home » Honeymoons

Bridal

28 February 2020 6 Comments

Click "All size" to see more details
Costume : Boudoir Paris
MUA : H??ng Ruby
Model : Gau
@LiebeStudio

6 Comments »

 • Eck Danger said:

  very nice 😀

 • rubyart [ MUA ] said:

  ??p ??ng h?i… :))

 • Rafik Duy said:

  ch?c do makeup:( bu?n quá ??ng h?i

 • Rafik Duy said:

  thì cái ?ó tùy ng??i c?m nh?n, th?ng CZ nó cung ?au có khùng mà bán lense giá cao h?n canon or nikon làm chi, riêng anh th?y nét v?i m?c ?ích s? d?ng c?a mình, còn th?t s? mu?n rõ nét h? thì ??ng dùng DSLR, xài Phase one ?i ^^

 • B.R.Y.A.N_W.Y.N.N. said:

  Hi, I’m an admin for a group called Uniquely Vietnamese girls, and we’d love to have this added to the group!

 • duydatby/photography said:

  dep woa